საინტერესოა

დიელექტრიკული მუდმივი და ფარდობითი ნებართვა

 დიელექტრიკული მუდმივი და ფარდობითი ნებართვა


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

ნებადართულობა და დიელექტრიკული მუდმივა ორი ტერმინია, რომლებიც ცენტრალურია კონდენსატორის ტექნოლოგიისთვის. ხშირად ისმის სხვადასხვა დიელექტრიკის გამოყენებული კონდენსატორების შესახებ. ელექტროლიტური კონდენსატორები, კერამიკული კონდენსატორები, ქაღალდი, ტანტალის კონდენსატორები და კონდენსატორების ყველა საერთო სახელი აღნიშნავს დიელექტრიკულ მასალას, რომელიც გამოიყენება.

დიელექტრიკული მასალა უზრუნველყოფს იზოლაციას კონდენსატორის ფირფიტებს შორის და ამასთანავე იგი განსაზღვრავს კონდენსატორის ბევრ მახასიათებელს. ეს მოცულობა მიიღწევა გარკვეულ მოცულობაში, ტემპერატურის სტაბილურობა არის პოლარიზებული თუ არა. ამ და სხვა მახასიათებლებს მართავს გამოყენებული დიელექტრიკული მასალა - ბევრ თვისებას მართავს თავად დიელექტრიკული მუდმივა.

კონდენსატორის ნებართვა და დიელექტრიკული მუდმივა

ტერმინები დასაშვებობა და დიელექტრიკული მუდმივა არსებითად ერთი და იგივეა უმეტეს მიზნებისათვის, თუმცა არის შემთხვევები, როდესაც სხვადასხვა ტერმინებს ძალიან კონკრეტული მნიშვნელობა აქვთ.

ეს არის დიელექტრიკული მასალის თვისება, რომელიც განსაზღვრავს რამდენი ელექტროსტატიკური ენერგიის შენახვა ხდება მოცულობის ერთეულზე, როდესაც ერთეული ძაბვაა და ამის შედეგად მას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს კონდენსატორებისა და ტევადობის გაანგარიშებისთვის და ა.შ.

ზოგადად ნებადართულობა სიმბოლოდ იყენებს ბერძნულ წერილს epsilon: ε.

ნებადართულობა და დიელექტრიკული მუდმივი განმარტებები

ქვემოთ მოცემულია ზოგიერთი კონკრეტული ტერმინების განმარტება, რომლებიც დაკავშირებულია დიელექტრიკულ მუდმივობასთან და ნებადართულობასთან:

  • აბსოლუტური ნებადართულობა: აბსოლუტური ნებადართულობა განისაზღვრება, როგორც ვაკუუმში დაშვების საზომი და ეს არის ის, თუ რამდენად დიდი წინააღმდეგობაა ვაკუუმში ელექტრული ველის ფორმირებისას. აბსოლუტური ნებადართულობის ჩვეულებრივ სიმბოლოა ε0. თავისუფალი სივრცის ნებადართულობა - ვაკუუმი - უდრის დაახლოებით 8,85 x 10-12 ფარადები / მეტრი (F / მ)
  • ფარდობითი ნებართვა: ფარდობითი ნებადართულობა განისაზღვრება, როგორც მოცემული მასალის ნებადართულობა ვაკუუმის ნებადართულობასთან შედარებით. ჩვეულებრივ, იგი სიმბოლირდება: ε.
  • სტატიკური ნებართვა: მასალის სტატიკური გამტარიანობა განისაზღვრება, როგორც მისი ნებადართულობა სტატიკური ელექტრო ველის ზემოქმედებისას. ამ გაზომვის მასალაზე ხშირად დაბალი სიხშირის ზღვარი დგება. ხშირად საჭიროა სტატიკური ნებართვა, რადგან მასალის რეაგირება არის რთული კავშირი გამოყენებული ძაბვის სიხშირესთან.
  • დიელექტრიკული მუდმივა: დიელექტრიკული მუდმივა განისაზღვრება, როგორც ნივთიერების ან მასალის ფარდობითი დაშვება.

მართალია, როგორც ჩანს, ეს ტერმინები დაკავშირებულია, მაგრამ ხშირად აუცილებელია სწორი ტერმინების გამოყენება საჭირო ადგილას.

ფარდობითი ნებართვა (დიელექტრიკული მუდმივა)

იმ ფაქტის გამოყენებით, რომ საშუალო მედიცინის ε ნებადართულობა არეგულირებს იმ მუხტს, რომელსაც შეიძლება ატარებდეს საშუალება, ჩანს, რომ მისი დადგენის ფორმულაა:

სად:
ε = ნივთიერების დაშვება ფარადებში თითო მეტრზე
D = ელექტრული ნაკადის სიმკვრივე
E = ელექტრული ველის ძალა

ნებადართულობის განმარტებებიდან ჩანს, რომ მუდმივები დაკავშირებულია შემდეგი განტოლების შესაბამისად:

სად:
ε = ფარდობითი ნებადართულობა
ε = ნივთიერების დაშვება ფარადებში თითო მეტრზე
ε0 = ვაკუუმის დაშვება ფარადში თითო მეტრზე

კონდენსატორის დიელექტრიკის არჩევანი

კონდენსატორები იყენებენ სხვადასხვა ნივთიერებებს, როგორც დიელექტრიკულ მასალას. მასალა შეირჩევა იმ თვისებებისთვის, რომლებიც მას უზრუნველყოფს. კონკრეტული დიელექტრიკული მასალის არჩევის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არის მისი დიელექტრიკული მუდმივა. მათ, ვისაც აქვს მაღალი დიელექტრიკული მუდმივა, მიაღწევს ტევადობის მაღალი მნიშვნელობებს - თითოეულს აქვს განსხვავებული დაშვების ან დიელექტრიკული მუდმივა. ეს ცვლის ტევადობის რაოდენობას, რაც კონდენსატორს ექნება მოცემული არეალისა და ინტერვალისთვის.

დიელექტრიკი ასევე უნდა შეირჩეს ისეთი მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად, როგორიცაა იზოლაციის სიძლიერე - მას უნდა შეეძლოს გაუძლოს მასზე განთავსებულ ძაბვას გამოყენებული სისქის დონესთან ერთად. ის ასევე უნდა იყოს საკმარისად სტაბილური, ტემპერატურის, ტენიანობის და ძაბვის ცვლილებების და ა.შ.

კონდენსატორების პოპულარულ არჩევანს ანიჭებს სახელები: ალუმინის ელექტროლიტური კონდენსატორები, კერამიკული კონდენსატორები, ვერცხლის მიკების კონდენსატორები და ტანტალის კონდენსატორები, ყველა ხშირად გამოყენებული ტიპია.

საერთო ნივთიერებების ფარდობითი ნებადართულობა

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოცემულია რიგი საერთო ნივთიერებების ფარდობითი დაშვება.


საერთო ნივთიერებების ფარდობითი ნებართვა
ნივთიერებანათესავი
ნებართვა
კალციუმის ტიტანიტი150
FR4 PCB მასალატიპიურად 4.8
მინა5 - 10
მიკა5.6 - 8.0
ქაღალდი3.85
პოლიეთილენის)2.25
პოლიმიდი2.25
პოლიპროპილენი2.2 - 2.36
ფაიფური (კერამიკა)4.5 - 6.7
PTFE (ტეფლონი)2.1
რეზინი2.0 - 2.3
სილიციუმი11.68
Სილიციუმის დიოქსიდი3.9
სტრონციუმის ტიტანატი200
ჰაერი 0 ° C1.000594
ჰაერი 20 ° C1.000528
ნახშირბადის მონოქსიდი 25 ° C1.000634
ნახშირორჟანგი 25 ° C1.000904
წყალბადის 0 ° C1.000265
ჰელიუმი 25 ° C1.000067
აზოტი 25 ° C1.000538
გოგირდის დიოქსიდი 22 ° C1.00818

ზემოთ მოცემული მნიშვნელობები შეიძლება ითქვას ნებადართულობის ”სტატიკურ” მნიშვნელობებს. ისინი შეესაბამება სტაბილურ მდგომარეობას ან დაბალ სიხშირეებს. აღმოჩნდა, რომ მასალის ნებადართულობა ჩვეულებრივ მცირდება სიხშირის მატებით. ის ასევე მოდის ტემპერატურის მატებასთან ერთად. ეს ფაქტორები, ჩვეულებრივ, მხედველობაში მიიღება ელექტრონული პროგრამებისთვის კონდენსატორის შექმნისას.

როდესაც ხდება კონდენსატორის დიზაინი, დიელექტრიკის მახასიათებლები წარმოადგენს ერთ – ერთ მთავარ გადაწყვეტილებას კონდენსატორის შესახებ.

ზოგიერთ მასალას აქვს ძალიან სტაბილური დიელექტრიკული მუდმივა და მათი გამოყენება შესაძლებელია მაღალი სტაბილურობის კონდენსატორებში, ხოლო სხვა დიელექტრიკული მასალების საშუალებით ხდება მოცულობითი მოცულობის ძალიან მაღალი დონის მიღწევა, ანუ მცირე მოცულობის მოცულობის მაღალი დონე. ჩვეულებრივ, არსებობს ბალანსი, რადგან არც ერთ დიელექტრიკს არ აქვს იდეალური მახასიათებლები ყველაფრისთვის.

მიუხედავად იმისა, რომ კერამიკული კონდენსატორები ძალიან პოპულარულია, ბევრი სხვადასხვა კერამიკაა, რომელთა გამოყენებაც შესაძლებელია. ეს იწვევს კერამიკული კონდენსატორების აღნიშვნას კერამიკული შესრულების დონის სხვადასხვა სახელწოდებით: C0G, Y5V, X7R, NP0 და ა.შ.


Უყურე ვიდეოს: სამეცნიერო კაფე: რთული ფიზიკა მარტივად და შეძლებისდაგვარად გასაგებად (მაისი 2022).